Planiranje i razvitak nogometnog sporta - organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja - poduka i trening djece i mladeži - sudjelovanje u sportskom natjecanju - sportska rekreacija - poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada - ukupnom aktivnosti kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti bavljenja sportom - ostvarivanje stručno - pedagoških uvjeta sukladno Zakonu osportu i propisima HNS-a i NSKCKŽ-a - suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet - upravljanje i održavanje nogometnih igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti - skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika - sudjelovanje u radu NSKCKŽ-a i drugih organizacija kojih je klub član.

Nk "Tomislav" Drnje